Old
e-Library กรมสุขภาพจิต

คลังความรู้สุขภาพจิต

e-Library กรมสุขภาพจิต สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่าหลายร้อยรายการ

...

ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน

กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติด

1.) มินิธัญญารักษ์ฯ ครบวงจร

2.) 70% มีหอผู้ป่วยจิตเวชฯ

...

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
78
วัยรุ่นเอย...มีอะไรจะบอก
63
วัยรุ่น วัยของการค้นหา และเข้าใจตนเอง
68
คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง
101

แนวทางการเสริมสร้าง
สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

การจัดการความรู้
KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

e-Service
280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

mobile car

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อ "นักสื่อสารสร้างสุข" (ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข) เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2567 11 เม.ย. 2567 299 ประชาสัมพันธ์ Download
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 18 มี.ค. 2567 793 รับสมัครงาน Download
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทดสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 13 มี.ค. 2567 663 รับสมัครงาน Download
4 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 1 มี.ค. 2567 679 รับสมัครงาน Download
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการการเงิน,นักวิชาการสาธารณสุข) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 9 ก.พ. 2567 934 รับสมัครงาน Download
6 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 14 ธ.ค. 2565 1,012 ประชาสัมพันธ์ Download
7 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25 พ.ย. 2565 1,621 ประชาสัมพันธ์ Download
8 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 25 พ.ย. 2565 1,411 ประชาสัมพันธ์ Download
9 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 25 พ.ย. 2565 1,475 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ประกันภัยรถราชการ 25 พ.ย. 2565 1,566 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมถวายการดูแลสุขภาพจิตและถวายความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ 3 ส. การเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ให้กับพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา
1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอำนาจเจริญ
0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  รับนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567
2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567
1

ภาพกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมถวายการดูแลสุขภาพจิตด้วยและถวายความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ 3 ส. (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง) การเสริมสร้

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมถวายการดูแลสุขภาพจิตด้วยและถวายความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ 3 ส. (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง) การเสริมสร้

19 มิ.ย. 2567
48
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

14 มิ.ย. 2567
23
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอำนาจเจริญ

12 มิ.ย. 2567
101
ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี กับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี กับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10

11 มิ.ย. 2567
213
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10  รับนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567

7 มิ.ย. 2567
38
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

6 มิ.ย. 2567
147