Old
e-Library กรมสุขภาพจิต

คลังความรู้สุขภาพจิต

e-Library กรมสุขภาพจิต สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่าหลายร้อยรายการ

...

ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน

กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติด

1.) มินิธัญญารักษ์ฯ ครบวงจร

2.) 70% มีหอผู้ป่วยจิตเวชฯ

...

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง
28
คู่มือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
47
คู่มือแบบบันทึกรายงาน 506S
56
การสอบสวนอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายแนวใหม่
49

แนวทางการเสริมสร้าง
สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

การจัดการความรู้
KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

e-Service
280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

mobile car

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อ "นักสื่อสารสร้างสุข" (ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข) เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2567 11 เม.ย. 2567 95 ประชาสัมพันธ์ Download
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 18 มี.ค. 2567 574 รับสมัครงาน Download
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทดสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 13 มี.ค. 2567 409 รับสมัครงาน Download
4 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 1 มี.ค. 2567 418 รับสมัครงาน Download
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการการเงิน,นักวิชาการสาธารณสุข) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 9 ก.พ. 2567 724 รับสมัครงาน Download
6 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 14 ธ.ค. 2565 804 ประชาสัมพันธ์ Download
7 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25 พ.ย. 2565 1,413 ประชาสัมพันธ์ Download
8 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 25 พ.ย. 2565 1,211 ประชาสัมพันธ์ Download
9 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 25 พ.ย. 2565 1,254 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ประกันภัยรถราชการ 25 พ.ย. 2565 1,361 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักศึกษา ด้วยมิตรช่วยกัน สัมพันธ์น้องพี่ มีเครือข่ายคู่ใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมศึกษาดูงานขับเคลื่อนและบูรณาการการ ดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและบูรณาการการ  ดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
0

ภาพกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 บริการคลินิกสุขภาพจิต โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 บริการคลินิกสุขภาพจิต โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

5 พ.ค. 2567
102
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักศึกษา ด้วยมิตรช่วยกัน สัมพันธ์น้องพี่ มีเครือข่ายคู่ใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักศึกษา ด้วยมิตรช่วยกัน สัมพันธ์น้องพี่ มีเครือข่ายคู่ใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3 พ.ค. 2567
84
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมศึกษาดูงานขับเคลื่อนและบูรณาการการ ดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมศึกษาดูงานขับเคลื่อนและบูรณาการการ ดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

2 พ.ค. 2567
107
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

1 พ.ค. 2567
122
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือ การกระทำความรุนแรงต่อตนเอง จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายฯ ปีงบประมาณ 2567

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือ การกระทำความรุนแรงต่อตนเอง จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายฯ ปีงบประมาณ 2567

26 เม.ย. 2567
125
บริการรถโมบายคลายเครียดเคลื่อนที่และดูแลใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการรถโมบายคลายเครียดเคลื่อนที่และดูแลใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

26 เม.ย. 2567
157