MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์
แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

COVID-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ติดตามสถานะการณ์
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
...

สื่อเสียงและวิดีโอ

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์ COVID-19


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 181 ประชาสัมพันธ์ Download
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 177 ประชาสัมพันธ์ Download
3 ค่าปรับไปไหน 139 ประชาสัมพันธ์ Download
4 ทำไมสั่งไม่ฟ้อง 151 ประชาสัมพันธ์ Download
5 บัตรผีหรือเปล่า 159 ประชาสัมพันธ์ Download
6 เอกสารลับ เปิดได้มั้ย 157 ประชาสัมพันธ์ Download
7 เสียภาษีเท่าไหร่ 156 ประชาสัมพันธ์ Download
8 กรมสุขภาพจิต รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ 14 อัตรา 212 รับสมัครงาน Download
9 แผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2563) 164 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
10 แผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2563-2565) 1907 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download

กิจกรรมหน่วยงาน

...
...
...
...

ภาพกิจกรรม

Thumbnail [100%x225]

ประชุมกรมสุขภาพจิตสัญจร ครั้งที่ 12/2564 ณ รพ.พระศรีมหาโพธิ์

2021-12-21 10:08:52
63
Thumbnail [100%x225]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

2021-12-17 10:09:23
69
Thumbnail [100%x225]

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน"

2021-11-08 10:20:28
88
Thumbnail [100%x225]

ร่วมเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

2021-09-17 08:39:12
116
Thumbnail [100%x225]

ร่วมเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

2021-09-17 08:38:16
4,164
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมทีมเยี่ยมสถานประกอบตามมาตรการ Good Factory Practice : GFP เสริมพลังใจและให้แนวทางการดูแลจิตใจใ

2021-09-10 13:32:42
97