สุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 10

...
...
...
...

...

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

COVID-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ติดตามสถานะการณ์
MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19

เช็คสุขภาพใจออนไลน์
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์ COVID-19


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 แผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2563) 12 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
2 แผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2563-2565) 10 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ปี64 12 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
4 ประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุขของกรมสุขภาพจิต 48 ประชาสัมพันธ์ Download
5 สู้ทุก "วิกฤต" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจแต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี 134 ประชาสัมพันธ์ Download
6 ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร 98 ประชาสัมพันธ์ Download
7 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ บริโภคอย่างไรให้เหมาะสม 199 ประชาสัมพันธ์ Download
8 แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร...ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิก-19 148 ประชาสัมพันธ์ Download
9 รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก 182 ประชาสัมพันธ์ Download
10 จับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 153 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

...
...
...
...

ภาพกิจกรรม

Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผนึกกำลังสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายคนสร้างสุข

2021-07-22 10:34:54
4
Thumbnail [100%x225]

ประสานความร่วมมือเครือข่ายหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชาสัมพันธ์การประเมินสุขภาพจิตประชาชน

2021-07-21 08:45:12
10
Thumbnail [100%x225]

ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

2021-07-09 16:21:01
16
Thumbnail [100%x225]

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต (M&E) ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอขุขันธ์ และ อำเภอ

2021-07-06 16:19:56
12
Thumbnail [100%x225]

ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนามดงอู่ผึ้ง ตำบลแจระแม

2021-07-05 16:19:04
10
Thumbnail [100%x225]

"ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พัฒนาทีมสื่อสารขององค์กร" สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจ

2021-07-02 16:17:46
16