Old
e-Library กรมสุขภาพจิต

คลังความรู้สุขภาพจิต

e-Library กรมสุขภาพจิต สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่าหลายร้อยรายการ

...

ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน

กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติด

1.) มินิธัญญารักษ์ฯ ครบวงจร

2.) 70% มีหอผู้ป่วยจิตเวชฯ

...

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
245
วัยรุ่นเอย...มีอะไรจะบอก
219
วัยรุ่น วัยของการค้นหา และเข้าใจตนเอง
235
คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง
246

แนวทางการเสริมสร้าง
สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

การจัดการความรู้
KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

e-Service
280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

mobile car

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อ "นักสื่อสารสร้างสุข" (ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข) เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2567 11 เม.ย. 2567 476 ประชาสัมพันธ์ Download
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 18 มี.ค. 2567 842 รับสมัครงาน Download
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทดสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 13 มี.ค. 2567 705 รับสมัครงาน Download
4 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 1 มี.ค. 2567 737 รับสมัครงาน Download
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการการเงิน,นักวิชาการสาธารณสุข) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 9 ก.พ. 2567 971 รับสมัครงาน Download
6 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 14 ธ.ค. 2565 1,057 ประชาสัมพันธ์ Download
7 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25 พ.ย. 2565 1,653 ประชาสัมพันธ์ Download
8 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 25 พ.ย. 2565 1,444 ประชาสัมพันธ์ Download
9 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 25 พ.ย. 2565 1,514 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ประกันภัยรถราชการ 25 พ.ย. 2565 1,613 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดยโสธร   ปีงบประมาณ 2567
0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ (ONE PLAN) ประเด็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  “One health : Scaling up and implementation in healthcare’’
0

ภาพกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  จังหวัดยโสธร   ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2567

24 ก.ค. 2567
16
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ (ONE PLAN) ประเด็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ (ONE PLAN) ประเด็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

23 ก.ค. 2567
17
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

19 ก.ค. 2567
6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “One health : Scaling up and implementation in healthcare”

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “One health : Scaling up and implementation in healthcare”

18 ก.ค. 2567
91
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดมุกดาหาร

15 ก.ค. 2567
76
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต

10 ก.ค. 2567
15