MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์

สื่อกรมสุขภาพจิต

แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

COVID-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ติดตามสถานะการณ์
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
...

สื่อเสียงและวิดีโอ

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 170 ประชาสัมพันธ์ Download
2 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 148 ประชาสัมพันธ์ Download
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 414 ประชาสัมพันธ์ Download
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 419 ประชาสัมพันธ์ Download
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 166 ประชาสัมพันธ์ Download
6 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายโอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๘๐๔ 166 ประชาสัมพันธ์ Download
7 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายโอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 804 174 รับสมัครงาน Download
8 ค่าปรับไปไหน 344 ประชาสัมพันธ์ Download
9 ทำไมสั่งไม่ฟ้อง 354 ประชาสัมพันธ์ Download
10 บัตรผีหรือเปล่า 396 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

...
...
...
...

ภาพกิจกรรม

Thumbnail [100%x225]

แถลงข่าว "เดินหน้า สร้างเด็กไทยไอคิวดี" ผลการสำรวจ IQ EQ เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแ

2022-05-18 09:56:18
111
Thumbnail [100%x225]

จัดทำแผนส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

2022-05-18 09:39:08
113
Thumbnail [100%x225]

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม จังหวัดมุกดาหาร

2022-05-18 09:32:11
95
Thumbnail [100%x225]

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยการสร้างองค์กรแห่งความสุขและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาว

2022-05-18 09:28:09
94
Thumbnail [100%x225]

พิธีรับรางวัลพระราชทานการประกวนผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแ

2022-04-12 16:44:28
115
Thumbnail [100%x225]

กัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 ณ มหาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานเปิดงาน

2022-04-12 16:37:22
172