ภาพกิจกรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พัฒนาทีมสื่อสารขององค์กร

2021-05-27 08:34:21
34
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก โรงรับจำนำ

2021-05-25 08:37:31
55
Thumbnail [100%x225]

ทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ร่วมเตรียมความพร้อมและจัดทำแนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine จังหวัดมุกดาหาร

2021-05-25 08:36:25
48
Thumbnail [100%x225]

ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) กรมสุขภาพจิต (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)

2021-05-24 08:53:21
53
Thumbnail [100%x225]

ทีม MCATT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รพ.เขื่องใน และ รพ.สต.ท่าไห ลงพื้นที่เยียวยาจิต

2021-05-06 03:44:04
86
Thumbnail [100%x225]

ดูแลจิตใจประชาชน ณ ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2021-04-30 01:50:25
69
Thumbnail [100%x225]

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงพื้นที่ Cohort ward โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

2021-04-23 08:22:41
71
Thumbnail [100%x225]

ทัศนศึกษานอกสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลหนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน 4 โรงเรียน ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

2021-04-01 04:23:43
65
Thumbnail [100%x225]

รถโมบายฯ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปฏิบัติงานในงานกาชาด จ.อุบลราชธานี 26 มี.ค - 4 เม.ย ประจำปี 2564

2021-03-27 08:21:39
62
Thumbnail [100%x225]

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

2021-03-16 04:45:02
75
Thumbnail [100%x225]

คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด

2021-02-01 04:04:13
120
Thumbnail [100%x225]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling) 2

2021-01-27 09:19:27
149
Thumbnail [100%x225]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling)

2021-01-27 09:14:02
153
Thumbnail [100%x225]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดข้อมูล (minimum data set)

2020-12-29 13:44:14
159
Thumbnail [100%x225]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10

2020-12-21 02:09:10
167
Thumbnail [100%x225]

Open House Open Heart ประชุมเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต

2020-12-01 02:48:00
145
Thumbnail [100%x225]

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563

2020-11-13 03:07:20
161
Thumbnail [100%x225]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางบริหารและวิชาการ และส่งมอบหมายงานรักษาราชการ

2020-11-05 02:48:58
234
Thumbnail [100%x225]

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563

2020-11-05 02:16:23
140
Thumbnail [100%x225]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข(ครู ก.) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนและองค์กร จากสถานการณ์ COVID – 19

2020-07-01 03:16:26
329
Thumbnail [100%x225]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยหลักการ Implementation science

2020-07-01 02:41:51
276
Thumbnail [100%x225]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

2020-06-22 07:47:28
244
Thumbnail [100%x225]

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10

2020-05-26 01:48:34
431
Thumbnail [100%x225]

ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 10

2020-05-20 02:53:36
512
Thumbnail [100%x225]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจในสถานการณ์โควิด - 19 (2)

2020-05-01 03:11:39
350
Thumbnail [100%x225]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจในสถานการณ์โควิด - 19

2020-04-30 02:17:17
238
Thumbnail [100%x225]

ดูแลจิตใจกลุ่มผู้กักตัวสังเกตอาการ (Home Quarantine)

2020-04-27 03:07:56
230
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 02:54:10
266
Thumbnail [100%x225]

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562

2020-04-27 02:53:11
161
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ต้านไวรัสโคโรน่า (Covid 19)

2020-04-27 02:53:01
133
Thumbnail [100%x225]

รับการตรวจสอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

2020-04-27 02:52:53
95
Thumbnail [100%x225]

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

2020-04-27 02:52:40
104
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 02:52:15
98
Thumbnail [100%x225]

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

2020-04-27 02:52:05
117
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 02:51:50
90
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 02:51:35
101
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 02:51:26
107
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 02:51:18
103