ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อ "นักสื่อสารสร้างสุข" (ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข) เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2567 11 เม.ย. 2567 95 ประชาสัมพันธ์ Download
2 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 14 ธ.ค. 2565 804 ประชาสัมพันธ์ Download
3 บทความ สขร. 5 เรื่อง เดือนกันยายน 2565 5 ต.ค. 2565 1,168 ประชาสัมพันธ์ Download
4 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 18 พ.ค. 2565 1,342 ประชาสัมพันธ์ Download
5 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 พ.ค. 2565 1,161 ประชาสัมพันธ์ Download
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 ส.ค. 2564 416 ประชาสัมพันธ์ Download
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 26 ส.ค. 2564 433 ประชาสัมพันธ์ Download
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 26 ส.ค. 2564 1,159 ประชาสัมพันธ์ Download
9 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายโอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๘๐๔ 26 ส.ค. 2564 1,147 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ค่าปรับไปไหน 19 ส.ค. 2564 333 ประชาสัมพันธ์ Download
11 ทำไมสั่งไม่ฟ้อง 19 ส.ค. 2564 334 ประชาสัมพันธ์ Download
12 บัตรผีหรือเปล่า 19 ส.ค. 2564 376 ประชาสัมพันธ์ Download
13 เอกสารลับ เปิดได้มั้ย 19 ส.ค. 2564 387 ประชาสัมพันธ์ Download
14 เสียภาษีเท่าไหร่ 19 ส.ค. 2564 340 ประชาสัมพันธ์ Download
15 -- 16 มิ.ย. 2564 1,118 ประชาสัมพันธ์ Download
16 ประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุขของกรมสุขภาพจิต 8 มิ.ย. 2564 294 ประชาสัมพันธ์ Download
17 สู้ทุก "วิกฤต" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจแต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี 27 พ.ค. 2564 431 ประชาสัมพันธ์ Download
18 ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร 27 พ.ค. 2564 553 ประชาสัมพันธ์ Download
19 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ บริโภคอย่างไรให้เหมาะสม 27 พ.ค. 2564 709 ประชาสัมพันธ์ Download
20 แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร...ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิก-19 27 พ.ค. 2564 595 ประชาสัมพันธ์ Download