ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 170 ประชาสัมพันธ์ Download
2 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 148 ประชาสัมพันธ์ Download
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 414 ประชาสัมพันธ์ Download
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 419 ประชาสัมพันธ์ Download
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 166 ประชาสัมพันธ์ Download
6 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายโอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๘๐๔ 166 ประชาสัมพันธ์ Download
7 ค่าปรับไปไหน 344 ประชาสัมพันธ์ Download
8 ทำไมสั่งไม่ฟ้อง 354 ประชาสัมพันธ์ Download
9 บัตรผีหรือเปล่า 396 ประชาสัมพันธ์ Download
10 เอกสารลับ เปิดได้มั้ย 383 ประชาสัมพันธ์ Download
11 เสียภาษีเท่าไหร่ 362 ประชาสัมพันธ์ Download
12 -- 144 ประชาสัมพันธ์ Download
13 ประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุขของกรมสุขภาพจิต 315 ประชาสัมพันธ์ Download
14 สู้ทุก "วิกฤต" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจแต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี 468 ประชาสัมพันธ์ Download
15 ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร 369 ประชาสัมพันธ์ Download
16 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ บริโภคอย่างไรให้เหมาะสม 728 ประชาสัมพันธ์ Download
17 แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร...ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิก-19 616 ประชาสัมพันธ์ Download
18 รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก 505 ประชาสัมพันธ์ Download
19 จับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 416 ประชาสัมพันธ์ Download
20 ก่อนจะคิดสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ 409 ประชาสัมพันธ์ Download