ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 14 ธ.ค. 2565 503 ประชาสัมพันธ์ Download
2 บทความ สขร. 5 เรื่อง เดือนกันยายน 2565 5 ต.ค. 2565 1,002 ประชาสัมพันธ์ Download
3 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 18 พ.ค. 2565 1,169 ประชาสัมพันธ์ Download
4 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 พ.ค. 2565 994 ประชาสัมพันธ์ Download
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 ส.ค. 2564 253 ประชาสัมพันธ์ Download
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 26 ส.ค. 2564 267 ประชาสัมพันธ์ Download
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 26 ส.ค. 2564 993 ประชาสัมพันธ์ Download
8 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายโอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๘๐๔ 26 ส.ค. 2564 985 ประชาสัมพันธ์ Download
9 ค่าปรับไปไหน 19 ส.ค. 2564 171 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ทำไมสั่งไม่ฟ้อง 19 ส.ค. 2564 170 ประชาสัมพันธ์ Download
11 บัตรผีหรือเปล่า 19 ส.ค. 2564 213 ประชาสัมพันธ์ Download
12 เอกสารลับ เปิดได้มั้ย 19 ส.ค. 2564 222 ประชาสัมพันธ์ Download
13 เสียภาษีเท่าไหร่ 19 ส.ค. 2564 176 ประชาสัมพันธ์ Download
14 -- 16 มิ.ย. 2564 950 ประชาสัมพันธ์ Download
15 ประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุขของกรมสุขภาพจิต 8 มิ.ย. 2564 128 ประชาสัมพันธ์ Download
16 สู้ทุก "วิกฤต" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจแต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี 27 พ.ค. 2564 272 ประชาสัมพันธ์ Download
17 ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร 27 พ.ค. 2564 393 ประชาสัมพันธ์ Download
18 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ บริโภคอย่างไรให้เหมาะสม 27 พ.ค. 2564 546 ประชาสัมพันธ์ Download
19 แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร...ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิก-19 27 พ.ค. 2564 432 ประชาสัมพันธ์ Download
20 รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก 23 ก.พ. 2564 1,492 ประชาสัมพันธ์ Download