ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 204 ประชาสัมพันธ์ Download
2 บทความ สขร. 5 เรื่อง เดือนกันยายน 2565 251 ประชาสัมพันธ์ Download
3 แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 428 ประชาสัมพันธ์ Download
4 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 386 ประชาสัมพันธ์ Download
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 658 ประชาสัมพันธ์ Download
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 667 ประชาสัมพันธ์ Download
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 406 ประชาสัมพันธ์ Download
8 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายโอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๘๐๔ 399 ประชาสัมพันธ์ Download
9 ค่าปรับไปไหน 584 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ทำไมสั่งไม่ฟ้อง 584 ประชาสัมพันธ์ Download
11 บัตรผีหรือเปล่า 631 ประชาสัมพันธ์ Download
12 เอกสารลับ เปิดได้มั้ย 612 ประชาสัมพันธ์ Download
13 เสียภาษีเท่าไหร่ 588 ประชาสัมพันธ์ Download
14 -- 358 ประชาสัมพันธ์ Download
15 ประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุขของกรมสุขภาพจิต 529 ประชาสัมพันธ์ Download
16 สู้ทุก "วิกฤต" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจแต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี 689 ประชาสัมพันธ์ Download
17 ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร 802 ประชาสัมพันธ์ Download
18 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ บริโภคอย่างไรให้เหมาะสม 945 ประชาสัมพันธ์ Download
19 แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร...ให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิก-19 832 ประชาสัมพันธ์ Download
20 รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก 731 ประชาสัมพันธ์ Download