MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์
e-Library กรมสุขภาพจิต

คลังความรู้สุขภาพจิต

e-Library กรมสุขภาพจิต คลังความรู้สุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่าหลายร้อยรายการ สำหรับ ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต Mental Health Knowledge Base

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

โปรแกรมการพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง (SELF-CONTROL) เพื่อป้องกันพฤติกรรมรังแกกัน (BULLYING) ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 2,240
คู่มือสร้างสรรค์พลังใจให้วัยทีน (ฉบับปรับปรุง) 670
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว 680
แนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในมหาวิทยาลัย (ฉบับเพิ่มเติม) 639

แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
การจัดการความรู้

KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

ดูข้อมูล
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
Old

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อ "นักสื่อสารสร้างสุข" (ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข) เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2567 11 เม.ย. 2567 34 ประชาสัมพันธ์ Download
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 18 มี.ค. 2567 318 รับสมัครงาน Download
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทดสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 13 มี.ค. 2567 345 รับสมัครงาน Download
4 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 1 มี.ค. 2567 355 รับสมัครงาน Download
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการการเงิน,นักวิชาการสาธารณสุข) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 9 ก.พ. 2567 657 รับสมัครงาน Download
6 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 14 ธ.ค. 2565 749 ประชาสัมพันธ์ Download
7 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25 พ.ย. 2565 1,357 ประชาสัมพันธ์ Download
8 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 25 พ.ย. 2565 1,151 ประชาสัมพันธ์ Download
9 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 25 พ.ย. 2565 1,204 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ประกันภัยรถราชการ 25 พ.ย. 2565 1,233 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

วัยจักรี 2567 2
เปิดมินิธัญญารักษ์ ศรีรัตนะ 3
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 3
ดูแลใจกำลังพลทหาร 3

ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2567

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2567

6 เม.ย. 2567
67
เปิดอาคาร

เปิดอาคาร "ศูนย์มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ" จังหวัดศรีสะเกษ และ Kick off ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานดิจิทัลสุขภาพ "ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่

5 เม.ย. 2567
382
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2567

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2567

5 เม.ย. 2567
177

"Smart Soldier Challenge" ดูแลใจกำลังพลทหาร ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 สุขภาพแข็งแรงไร้โรคหัวใจ หลอดเลือด และมีสุขภาพจิตที่ดี เข้มแข็ง

4 เม.ย. 2567
162
ร่วมโครงการ

ร่วมโครงการ "พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จังหวัดอำนาจเจริญ

23 มี.ค. 2567
162
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

22 มี.ค. 2567
198