ติดต่อ


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

E-mail

dmh.mhc10@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/mhc10ub/

โทร

045-352500 ต่อ 61593