รับสมัครงาน

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 18 มี.ค. 2567 793 รับสมัครงาน Download
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทดสอบบุคลิกภาพ สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 13 มี.ค. 2567 663 รับสมัครงาน Download
3 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 1 มี.ค. 2567 679 รับสมัครงาน Download
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการการเงิน,นักวิชาการสาธารณสุข) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 9 ก.พ. 2567 934 รับสมัครงาน Download
5 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายโอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 804 26 ส.ค. 2564 644 รับสมัครงาน Download
6 กรมสุขภาพจิต รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ 14 อัตรา 3 ส.ค. 2564 933 รับสมัครงาน Download
7 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 มี.ค. 2563 841 รับสมัครงาน Download
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 16 มี.ค. 2563 812 รับสมัครงาน Download
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 26 ก.พ. 2563 956 รับสมัครงาน Download
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 ก.พ. 2563 1,194 รับสมัครงาน Download