ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมทีมเยี่ยมสถานประกอบตามมาตรการ Good Factory Practice : GFP เสริมพลังใจและให้แนวทางการดูแลจิตใจในสถานประกอบการ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมสถานประกอบตามมาตรการ Good Factory Practice GFP เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงงานสถานประกอบการก้าวหน้าไก่สด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเครือข่ายประกันสังคม อุตสาหกรรมจังหวัดแรงงานจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมและนำเสนอข้อมูล ในการนี้ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เยี่ยมเสริมพลัง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดูแลจิตใจ ด้วยการประเมิน Mental Health Check in การเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการ "Safety Calm Hope Care" พร้อมทั้งมอบชุดฮักแพงฮักใจ สู้ภัยโควิด และสื่อโปสเตอร์การดูแลใจยุคโควิด-19 แก่ผู้บริหารสถานประกอบการ เพื่อการดูแลใจพนักงานในสถานประกอบการ จากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

2021-09-10 13:32:42
162

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...