ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผนึกกำลังสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายคนสร้างสุข

21 กรกฎาคม 2564 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์ระบาด Covid-19 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของประชาสัมพันธ์เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ต่างพร้อมร่วมผนึกกำลังเป็นภาคีเครือข่ายคนสร้างสุข และร่วมวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตด้วย Mental Health Check-in พร้อมร่วมขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักของประชาชนในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในพื้นที่

2021-07-22 10:34:54
84

...
...
...
...
...
...