ทีม MCATT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รพ.เขื่องใน และ รพ.สต.ท่าไห ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและวางแผนช่วยเหลือ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทีม MCATT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รพ.เขื่องใน และ รพ.สต.ท่าไห ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและวางแผนช่วยเหลือ บุตร หลาน ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน พี่-น้อง โดยได้ดำเนินงานการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น ด้วย Symptoms checklist (แบบประเมินอาการสำหรับเด็ก 6-12 ปี) พบว่า มีความเสี่ยงมีความวิตกกังวล และกลัวติดเชื้อ COVID-19 เศร้า ไม่ร่าเริง แต่เด็กไม่มีอาการหวาดผวา ฝันร้ายทีม MCATTได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยแนะนำการทำกิ

2021-05-06 10:44:04
203

...
...
...
...
...
...