ดูแลจิตใจประชาชน ณ ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

29 เมษายน 2564 กรมสุขภาพจิต โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี สนับสนุน "การจัดบริการรถโมบายคลายเครียดเคลื่อนที่" พร้อมบุคลากร นายคมชาย สุขยิ่ง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ และ นายปิยชัย จันทะโคตร พนักงานบริการ ในดูแลจิตใจประชาชน ณ ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร การบริการรถโมบายฯ ประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพจิตตนเอง ด้วยโปรแกรม Mental Health Check In และ การวัดความแปรปรวนชีพจรสะท้อนภาวะเครียดความไม่สบายใจ ด้วยเครื่อง Biofeedbac

2021-04-30 08:50:25
183

...
...
...
...