รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงพื้นที่ Cohort ward โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 เมษายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 ลงพื้นที่ Cohort ward โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมวางแผนในการดูแลจิตใจผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 และสนับสนุนสื่อดูแลสุขภาพใจ พร้อมทั้งเสริมพลังให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน Cohort ward

2021-04-23 15:22:41
216

...
...
...
...
...
...
...