ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมถวายการดูแลสุขภาพจิตด้วยและถวายความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ 3 ส. (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง) การเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้

19 มิ.ย. 2567 240

วันที 19 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์ สามเณรและผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูศรีพิพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดเลียบปะอาวใต้ เจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ได้ร่วมถวายการดูแลสุขภาพจิตด้วยการประเมิน MENTAL HEALTH CHECK - IN และถวายความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ 3 ส. (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง) การเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ในพระสงฆ์ การเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ มีพระสงฆ์สามเณรรับบริการจำนวน 50 รูป นอกจากนี้ยังมีการหารือการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในปีถัดไป รวมทั้งให้กำลังใจทุกอำเภอ ในการดำเนินงานต่อไป