ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567

4 มิ.ย. 2567 75

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดยนางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต และทีม ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ ประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานเด่น แลกเปลี่ยนการดำเนินงานทั้ง 22 อำเภอ มีการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในมิติ ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งให้กำลังใจการขับเคลื่อนในพื้นที่ต่อไป