ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

2 มิ.ย. 2567 103

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และทีม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้ -มอบ ชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี และเวชภัณฑ์ -มอบป้าย มอบป้ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่น สายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 -มอบแว่นตาให้เด็กนักเรียน -มอบฟันเทียม รากฟันเทียมพระราชทาน -มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ -มอบเอกสารสิทธิให้กับผู้พิการ -มอบขาเทียม มีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสา ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ การให้บริการคลินิกสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ