บริการรถโมบายคลายเครียดเคลื่อนที่และดูแลใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

26 เม.ย. 2567 157

วันที่ 26 เมษายน 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต จัดบริการรถโมบายคลายเครียดเคลื่อนที่และดูแลใจ บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การดูแลใจ การผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง และการบริการรถโมบายคลายเครียดเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพจิตด้วยเครื่องวัดระดับความเครียดอัตโนมัติ "Max Pulse" ซึ่งเป็นการบริการสุขภาพจิตและดูแลช่วยเหลือทางจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ประเมินความสมดุลระหว่างความเครียด ด้านจิตใจ กับความผ่อนคลาย ด้านร่างกายผ่านปลายนิ้วและชีพจร พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพจิตใจ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวตะพาน ร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมบริการฯ จำนวน 60 คน โดยส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับน้อย ในส่วนที่พบความเสี่ยงทางสุขภาพจิต ส่งต่อให้คำปรึกษาและเข้าสู่ระบบบริการต่อไป