ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2567

6 เม.ย. 2567 156

วันทึ่ 6 เมษายน 2567 ดร.สภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมายให้ นายกฤษณ์ ลำพุทธา หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเนื่องใน ”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช“ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี