ร่วมโครงการ "พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตรวจรักษาโรค 11 คลินิก กับแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ณ โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีบริการคลินิกสุขภาพจิต เช่น คัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา การส่งต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เป็นต้น โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ สหวิชาชีพจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการคัดกรองโรค ที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สำคัญของประชาชน ให้ได้รับการค้นหาและรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโรคสำคัญ จึงมีนโยบายขับเคลื่อน โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสา ซึ่งในวันนี้ มีบริการคัดกรองโรค 11 คลินิกประกอบด้วย 1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี2.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3.คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบ 4.คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 5.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 6.คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 7.คลินิกทันตกรรม 8.คลินิกกระดูกและข้อนิ้วล็อค 9.คลินิกการแพทย์แผนไทย 10.คลินิกการแพทย์ทางเลือกฝังเข็ม และ11.คลินิกสุขภาพจิต โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ รวมถึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และจิตอาสา ซึ่งต่างพร้อมใจกันมาร่วมงาน

23 มี.ค. 2567
162