ประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ ยุพราชก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

3 พ.ย. 2566 613

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ ยุพราชก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี