โครงการพัฒนโครงการสร้างเสริมกำลังพล บน.21 แบบองค์รวม "จิตสดใส ใจเป็นสุข" ประจำปี 2566

12 พ.ค.2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมทีมบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมจัดโครงการสร้างเสริมกำลังพล บน.21 แบบองค์รวม "จิตสดใส ใจเป็นสุข" ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดอารมณ์ การผ่อนคลายความเครียด ป้องกันภาวะหมดไฟ และความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ปัญหาการฆ่าตัวตาย รวมถึงการปฐมพยาบาลทางใจ (3 ส. พลัส) ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากกำลังพล บน.21 เป็นอย่างมาก เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ดูแลตนเองและผู้อื่นได้ โดยมี นาวาอากาศเอกถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง รองผู้บังคับการกองบิน 21 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศิวิไล กองบิน 21

12 พ.ค. 2566
147