พัฒนาชุมชนต้นแบบการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ

18 ม.ค. 2566 453

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับ สสจ.อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบการดำเนินงาน การดูแลสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากร อบต.ขี้เหล็ก รวมจำนวน 30 คน ผู้ร่วมประชุม ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาสำคัญ และปัญหาสุขภาพจิตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่บูรณาการร่วมกับแผน ในพื้นที่เกิดเครือข่ายเกิดความร่วมมือ และแผนดำเนินงานร่วมกันต่อไป