ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนามดงอู่ผึ้ง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนามดงอู่ผึ้ง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อ ชุด "ฮักแพง ฮักใจ สู้ภัย COVID - 19" เพื่อใช้ดูแลกาย ดูแลใจ และใช้เป็นแนวทางการให้ความรู้ และข้อแนะนำในการดูแลจิตใจของประชาชน และบุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งป้ายสแตนดี้ ตรวจเช็คสุขภาพใจ ด้วยโปรแกรม Mental Health Checkin เพื่อใช้ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น (ความเครียด เสี่ยงซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย และมีภาวะหมดไฟ)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID - 19)

2021-07-05 16:19:04
107

...
...
...
...
...