เตรียมความพร้อมการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ ในโรงพยาบาลสนามและ Cohort Ward จังหวัดยโสธร

29 มิถุนายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมายกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ประชุมเตรียมความพร้อมการดูแลด้านจิตใจในโรงพยาบาลสนาม และ Cohort Ward จังหวัดยโสธร ร่วมกับทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) จังหวัดยโสธร จากสถานการณ์ระบาดของ COVID - 19 ตามแผนและระบบการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจที่จังหวัดได้วางไว้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต "ชุดฮักแพง ฮักใจ สู้ภัยโควิด" ในการเสริมสร้างพลังใจและดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบต่อไป.

2021-06-29 16:16:52
85

...
...
...
...
...
...