ทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ร่วมเตรียมความพร้อมและจัดทำแนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine จังหวัดมุกดาหาร

25 พฤษภาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำโดย นางสาวธีราภา ธานี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และ โรงพยาบาลมุกดาหาร ในการเตรียมความพร้อมและจัดทำแนวทางการดูแลจิตใจประชาชน กลุ่มผู้ติดเชื้อที่กักตัว/รักษาในโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

2021-05-25 08:36:25
48

...
...
...
...
...
...
...