ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) กรมสุขภาพจิต (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) กรมสุขภาพจิต (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และ นางสาวธีราภา ธานี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังแนวทางการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน รับฟัง ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม , Hospitel และประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรง ในการนี้ได้เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบถุงเทคแคร์กายดูแลใจ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ ที่เข้ารับการรักษา ณ Hospitel โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ.

2021-05-24 15:53:21
176

...
...
...
...
...
...
...
...