คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี โดย นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2021-02-01 11:04:13
33

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...