ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ภา ให้หาย ”พระประชวร”

วันที่ 4 มกราคม 2566..ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดยดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ทำบุญปีใหม่วิถีพุทธพร้อมทั้งสวดมนต์ตั้งจิตภาวนา ขอให้หายจากพระอาการประชวรเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

4 ม.ค. 2566
20

...
...
...
...
...
...
...
...
...