ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการจัดเตรียมองวค์กรโดยการเสริมสร้างความเข้มแขงของกลไกการป้องกันการทุจริตและการพัฒนาบุคลากรสู่ยุคสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ 2562
วันที่ :
7-10 พค 62
เวลา :
08-30-16.30
สถานที่ :
โรงแรมระยองรีสอร์ท
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเบญจพร อ่อนสนิท
โทร. :
045352594
E-mail :
kabill_tito@hotmail.com