ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ :
7 มีนาคม 2562
เวลา :
08.30 น.-16.30 น.
สถานที่ :
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ เซ็นเตอร์
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางสาวปิยะนุช สุวรรณกูฏ
โทร. :
0652695564
E-mail :
Psuwannakoot@gmail.com