ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ :
วันที่ 23 พฤศจิกายน
เวลา :
08-30-16.30
สถานที่ :
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
โทร. :
045352594
E-mail :
kabill_tito@hotmail.com