ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการบูรณาการมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562
วันที่ :
วันที่ 19-20 พฤศจิกา
เวลา :
08-30-16.30
สถานที่ :
โรงแรมอะมารีดอนเมืองแอร์พอร์ท
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
โทร. :
045352594
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com