ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกด้วยครอบครัวมีส่วนร่วม
วันที่ :
2 พย 61
เวลา :
08.30-16.30 น
สถานที่ :
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเปียทิพย์ สีดำ
โทร. :
045352500
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com