ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและจัดทำแผนพัฒนางานต่อเนื่องปี2561
วันที่ :
15-17 สิงหาคม 2561
เวลา :
08.00-16.00น.
สถานที่ :
เพลาเพลิน บุรีรัมย์
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
โทร. :
045311412
E-mail :
kabill_tito@hotmail.com