ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ :
30 พค 61
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
สสจแำนาจเจริญ
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเปียทิพย์​ สีดำ
โทร. :
0854974145
E-mail :
s.paja.ocn@gmail.com