ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ :
30-31 พค 61
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
รร ขุนหาญ(สิ)​
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเปียทิพย์​ สีดำ
โทร. :
0854974145
E-mail :
s.paja.ocn@gmail.com