ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฏมวัย เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ :
21-22 เมย 61
เวลา :
08.00-16.30
สถานที่ :
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเปียทิพย์ สีดำ
โทร. :
045352592
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com