ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตรสุขภาพจิตและวิตเวชาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ :
19-21 กุมภาพันธ์ 256
เวลา :
08.30-16.30 น
สถานที่ :
โรงแรมศรีลำดวน
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเปียทิพย์ สีดำ
โทร. :
045311411
E-mail :
kabill_tito@hotmail.com