ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ยุค 4.0 ปรับตัวได้ กายใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด
วันที่ :
1-3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
ภูหมอกดาว รีสอร์ท แม่ริม เชียงใหม่
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเบญจพร อ่อนสนิท
โทร. :
045352594
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com