ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อพัฒนา IQ EQ เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ :
24-26 มกราคม 2561
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเปียทิพย์ สีดำ
โทร. :
045352594
E-mail :
kabill_tito@hotmail.com