ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมชีวิตสดใส กายใจเป็นสุข สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
วันที่ :
14-15 ธ.ค.60
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
โรงแรมอารยารีสอร์ท
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นายกฤษณ์ ลำพุทธา
โทร. :
045352594
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com