ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขพื้นที่ต้นแบบ ครู ก
วันที่ :
7-8 ธ.ค. 2560
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
โรงแรมสุนีย์แกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นายกฤษณ์ ลำพุทธา
โทร. :
045352594
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com