ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการสัมมนาการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560
วันที่ :
4-5 กันยายน 2560
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
โรงแรมอัมพวา น่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
โทร. :
045352594
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com